Oficiálna stránka Agrocentrum Orava, a.s.

  

Hlavné menu

Aktuálne počasie

  

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

  

Investičné príležitosti

Akciová spoločnosť Agrocentrum Orava ponúka pomoc investorom pri hľadaní optimálnych podmienok v regióne Hornej Oravy, hľadaní vhodných priemyselných objektov tak za účelom kúpy, ako aj prenájmu, hľadaní pozemkov vhodných na realizáciu investičných projektov, pomoc pri realizácii kúpy pozemkov, vybavovaní príslušných povolení.

Ďalej ponúka pomoc pri vypracovaní a posudzovaní investičných zámerov, ich zosúladení s územnoplánovacou dokumentáciou, ochranou prírody a dopadom na životné prostredie.

Taktiež ponúka pomoc výrobcom, ktorí hľadajú výrobné kapacity v rôznych priemyselných odvetviach a sprostredkuje požadované výrobné činnosti (k dispozícii sú voľné kapacity najmä v elektrotechnickom, kovospracujúcom, drevárenskom, potravinárskom priemysle a stavebníctve, doprave, službách).

Hlavná stránka | CA Oravatourist | Filozofia spoločnosti | Predmet činnosti | Investičné príležitosti | Situačná mapa | Kontakt

Copyright © 2005 Agrocentrum Orava, a.s.