Oficiálna stránka Agrocentrum Orava, a.s.

  

Hlavné menu

Aktuálne počasie

  

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

  

Filozofia spoločnosti

Motto: harmónia človeka s prírodou

- Podporovať rozvoj regiónu Horná Orava,  rast životnej úrovne jeho obyvateľov.

- Napomáhať rozvoju vidieka, tradičných činností a remesiel.

- Podporovať obnovu a zachovanie historických a kultúrnych pamiatok regiónu.

- Všetku svoju činnosť vykonávať s ohľadom na ochranu životného prostredia a zachovanie charakteru krajiny.

- Využívať prírodné a obnoviteľné zdroje, ktore sú dostupné v regióne so zameraním na ich efektívne využitie a spracovanie v regióne s priaznivým dopadom na životné prostredie.

- Podporovať rozvoj cestovného ruchu, budovanie voľnočasových aktivít, budovanie nových atraktivít s cieľom priaznivo pôsobiť na rozvoj ľudského potenciálu a na životné prostredie.

- Napomáhať budovaniu informačného systému, ktorý bude podporovať rozvoj regiónu a vytváranie dobrého imidžu regiónu.

- Zamerať sa na estetické riešenie jednotlivých objektov turistického ruchu, čistotu objektov, okolia, ciest a celých aglomerácií za účelom vytvárania priaznivej klímy pre rozvoj turistického ruchu.

- Podporovať rast vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľov, vytvárať predpoklady pre zvyšovanie komunikácie medzi obyvateľmi a turistami, vytvárať pozitívny vzťah k turistom a podporovať tak vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj turistického ruchu v regióne.

- Podporovať rast vzdelanostnej, profesionálnej a osobnostnej úrovne zamestnancov za účelom ich uplatnenia pri napĺňaní vysokých cieľov spoločnosti.

- Vytvárať nové pracovné príležitosti na zamestnanie vysokokvalifikovaných odborníkov a tak podporovať uplatnenie vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Orave.

Hlavná stránka | CA Oravatourist | Filozofia spoločnosti | Predmet činnosti | | Investičné príležitosti | Situačná mapa | Kontakt

Copyright © 2005 Agrocentrum Orava, a.s.